Giải Quyết Ùn Tắc Dưa Hấu Xuất Khẩu Sang Trung Quốc: Mới Chỉ Lo Phần Ngọn…

(HQ Online)- Cửa khẩu phụ Tân Thanh (Lạng Sơn – Việt Nam ) – Pò Chài ( Bằng Tường – Trung Quốc) với truyền thống là điểm giao thương, trao đổi, mua bán những mặt hàng nông sản, trái cây tươi của hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Hiện nay đang vào thời điểm…