https://3.bp.blogspot.com/-1hPdA5lLkNc/VxDG2Kty0jI/AAAAAAAAAdo/fF7nWwvDO4sqhxRmdvBWT0PjTYkQA0X_ACKgB/s400/500%2BKG.jpg

Kích Thước Các Loại Xe Tải

Công Ty TNHH Tiếp Vận Mekong cung cấp đa dạng loại xe tải từ 0.5 tấn đến 30 tấn với nhiều kích thước khác nhau nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ nhỏ đến lớn, từ nội thành đến liên tỉnh trong Việt Nam, và vận chuyển hàng đi Campuchia – Lào. Quý khách cần xác định trước các thông số lien…