Bài 2: Cải Tạo Thiết Kế Thùng Xe Theo Nhu Cầu Thực Tế Hàng Hoá Của Khách Hàng

Tiếp theo chuỗi series các bài viết của Lộc sẽ viết về đề tài “Làm gì cho khách hàng được lợi”. Hôm nay Lộc xin giới thiệu một cải biến thùng xe mang tính đột phá nhằm nâng cao năng suất đóng/dỡ hàng. Nhận thấy rằng Mekong Logistics thường xuyên vận chuyển nhóm hàng hoá…

Sập ‘bẫy nợ’: Sri Lanka buộc phải cho Trung Quốc thuê cảng trong 99 năm

Bắc Kinh đã ký được hợp đồng thuê cảng biển Hambantota của Sri Lanka trong 99 năm. Đây là một điều kiện trong thỏa thuận giảm nợ cho Sri Lanka, khi mà người ta đang nhắc đến Trung Quốc với một khái niệm mới: Chủ nghĩa đế quốc chủ nợ, sau khi Trung Quốc mua…