Đề Xuất Điều Kiện Kinh Doanh Vận Tải Đa Phương Thức Quốc Tế

Mkg.com.vn – Tại dự thảo Nghị định về vận tải đa phương thức, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. Cụ thể, doanh nghiệp, Hợp tác xã Việt Nam chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế khi có đủ…