6 Lý Do Nên Học Ngành Quản Lý Chuỗi Cung Ứng & Logistics

Cơ hội trở thành công dân toàn cầu, lương hấp dẫn, công việc đa dạng… là những lý do sinh viên nên chọn học ngành Logistics. Quản lý chuỗi cung ứng & Logistics là việc quản lý một mạng lưới kết nối của các doanh nghiệp tham gia vào việc cung cấp hàng hoá và…