Tổng Hợp Văn Bản, Tài Liệu Hướng Dẫn Thủ Tục Hải Quan Theo Thông Tư 39

Nhằm giúp quý thành viên dễ dàng thực hiện các thủ tục hải quan theo Thông tư 39/2018/TT-BTC, Mekong logistics chia sẻ đến mọi người các văn bản, tài liệu mới nhất hướng dẫn các thủ tục hải quan được quy định tại văn bản này.     Những trường hợp khai bổ sung hải…