Điều Kiện Để Doanh Nghiệp Được Ưu Tiên Về Hải Quan

Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu đạt kim ngạch 100 triệu USD/năm; doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đạt kim ngạch 40 triệu USD/năm sẽ được ưu tiên khi thực hiện thủ tục hải quan. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2015 quy định về thực hiện thủ…

Hàng Quá Cảnh Của Campuchia Được Phép Qua 10 Cửa Khẩu Quốc Tế Và Lưu Lại Tối Đa 30 Ngày

Theo quy định của Bộ Công Thương, hàng hóa quá cảnh của Campuchia được phép qua 10 cửa khẩu quốc tế và lưu lại trên lãnh thổ Việt Nam tối đa 30 ngày. Ngày 04/9/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 27/2014/TT-BCT quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua…